Badania i Rozwój

Obecnie realizujemy projekt badawczo – rozwojowy

“Prace rozwojowe nad stworzeniem prototypu platformy do tworzenia nowatorskich, nieliniowych, wielostronnie interaktywnych gier w 7 wymiarach rozgrywanych na ekranie 360°, prototypów przykładowych gier i mobilnej multimedialnej sali projekcyjnej z ekranem 360° i dedykowanym oprogramowaniem, które umożliwią przetestowanie prototypów platformy i gier”

Celem jest stworzenie prototypu:
• platformy do tworzenia gier 7D na ekrany 360°, charakteryzujących się nieliniową fabułą i wielostronną interakcją,
• przykładowych gier, które pozwolą przetestować działanie platformy, w tym możliwe formy rozgrywki
• oprogramowania do projekcji gier, które umożliwi przetestowanie i udoskonalenie prototypu platformy do tworzenia gier i prototypów gier,
• fotela gamingowego.

Rezultatem projektu będzie usługa projekcji gier 7D, na ekranie 360°