Badania i Rozwój

Obecnie realizowane projekty:

„Wdrożenie wyników prac B+R – wprowadzenie nowej usługi dostępu do gier komputerowych wyświetlanych w innowacyjnej sali projekcyjnej”.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie w ramach dofinansowanego z EFRR projektu zrealizowanego w latach 2017-2019 w ramach konkursu GameInn organizowanego przez NCBR, działanie 1.2 POIR.

Projekt polega na wdrożeniu nowego produktu w postaci zestawu usług rozrywkowych i edukacyjnych wyświetlanych we w pełni wyposażonych salach do projekcji gier komputerowych wykorzystujących autorskie rozwiązania w postaci: interaktywnego ekranu 360°, specjalistycznych foteli oraz manipulatorów, a także dedykowanego oprogramowania. Wyposażenie sal projekcyjnych wraz z oprogramowaniem umożliwi świadczenie usług rozrywkowych oraz edukacyjnych w postaci grupowego udziału graczy w wirtualnym świecie, oddziałującym na wszystkie zmysły użytkowników.

Rezultatem realizacji projektu będzie stworzenie na terenie województwa warmińsko – mazurskiego dwóch w pełni wyposażonych mobilnych sal projekcyjnych dostępnych dla użytkowników indywidualnych (dzieci, młodzież, dorośli, rodziny) oraz grupowych (szkoły, pracownicy firm etc.). Usługa ta zostanie wdrożona do działalności firmy.

Dofinansowanie projektu: 3.071.740,00 PLN (EFRR). 

Całkowity koszt realizacji: 5.397.486,00 PLN 

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022r.

Projekty zakończone:

„EXPI360 – MOBILNA SALA DO WIELOOSOBOWYCH GIER Z EKRANEM 360 STOPNI – WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie w ramach dofinansowanego z EFRR projektu zrealizowanego w latach 2017-2019 w ramach konkursu GameInn organizowanego przez NCBR, działanie 1.2 POIR.

Projekt polegał na wdrożeniu nowego produktu w postaci zestawu usług rozrywkowych i edukacyjnych wyświetlanych we w pełni wyposażonej sali do projekcji gier komputerowych z zastosowaniem autorskich rozwiązań w postaci: interaktywnego ekranu 360°, foteli oraz manipulatorów, a także dedykowanego oprogramowania. Wyposażenie sali projekcyjnej wraz z oprogramowaniem umożliwia świadczenie usług rozrywkowych oraz edukacyjnych w postaci grupowego udziału graczy w wirtualnym świecie, oddziałującym na wszystkie zmysły użytkowników.

Rezultatem realizacji projektu jest stworzenie na terenie województwa mazowieckiego w pełni wyposażonej mobilnej sali projekcyjnej dostępnej dla użytkowników indywidualnych (dzieci, młodzież, dorośli, rodziny) oraz grupowych (szkoły, pracownicy firm etc.). Usługa została wdrożona do działalności firmy.

Dofinansowanie projektu: 1.254.407,00 PLN (EFRR).

Całkowity koszt realizacji: 2.805.310,20 PLN

Termin realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.06.2022r.

 

W okresie 01.10.2017 – 30.11.2019 zrealizowaliśmy projekt badawczo – rozwojowy pn. “Prace rozwojowe nad stworzeniem prototypu platformy do tworzenia nowatorskich, nieliniowych, wielostronnie interaktywnych gier w 7 wymiarach rozgrywanych na ekranie 360°, prototypów przykładowych gier i mobilnej multimedialnej sali projekcyjnej z ekranem 360° i dedykowanym oprogramowaniem, które umożliwią przetestowanie prototypów platformy i gier”

Celem projektu było stworzenie prototypu platformy do tworzenia gier 7D na ekrany 360°, przykładowych gier, które pozwoliły przetestować działanie platformy, w tym możliwe formy rozgrywki oraz oprogramowania do projekcji gier oraz przetestowanie i udoskonalenie prototypu platformy do tworzenia gier i prototypów gier, a także autorskiego fotela multimedialnego.

Rezultatem projektu jest usługa projekcji gier 7D, na ekranie 360°